Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie PDF Drukuj

 

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oddział Nieruchomości Consulting w Warszawie prowadzi sprzedaż:

 
- domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej położonych w Sulejówku koło
  Warszawy. Atrakcyjna lokalizacja, szybki dojazd do Warszawy, garaż i ogródek w
  cenie domu.
  Więcej informacji dostępnych na stronie www.domynarataja.pl

- nieruchomość gruntowa stanowiąca teren Rozlewni Wód Mineralnych (RWM),  
  położona w gm. Nałęczów, pow. puławski, woj. lubelskie

W strukturze firmy od 1993 roku funkcjonuje Instytut Edukacji Europejskiej w ramach którego, prowadzimy: pozaszkolne formy edukacji, działalność wspomagającą edukację i współpracę w realizacji studiów podyplomowych z uczelniami wyższymi, szkolenia z zakresu: rynku nieruchomości, ochrony środowiska, audytingu i certyfikacji energetycznej budynków. Wszystkie przedsięwzięcia szkoleniowe realizujemy w oparciu o najwyższe standardy. 
 
Nowoczesność i doświadczenie
 
Od wielu lat szkolimy, dokształcamy i pomagamy naszym słuchaczom kierować rozwojem swojej kariery. Wysoki poziom nauczania zapewnia najlepsza kadra uznanych wykładowców z wyższych uczelni i instytutów z terenu całej Polski. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej. Ponadto, pozyskujemy od 2005 roku dofinansowania projektów szkoleniowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki temu posiadamy w ofercie przedsięwzięcia szkoleniowe dofinansowane od 80 do 100% ich wartości.
 
Dlaczego warto nas wybrać
 
Przemawia za nami wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja studiów podyplomowych odbywa się na podstawie aktualnych umów o współpracy z uczelniami wyższymi. Absolwenci naszych studiów oraz kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. Opłata za studia oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.
Korporacja SEDPOL sp. z o.o. - Instytut Edukacji Europejskiej posiada ponadto wpis do ewidencji Kuratorium Oświaty w Warszawie nr 38/K/96/00 jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie nr ewidencyjny 2.14/00039/2005.
 
 
Obecnie prowadzimy skolenia e-learningowe, szczególnie atrakcyjnym dla uczestników zamiejscowych.  Studia podyplomowe i inne szkolenia prowadzone są w części na zasadach e-learningu (uczestnicy po dokonaniu formalności rejestracyjnych otrzymają login i hasło do platformy e-learningowej Korporacji SEDPOL Sp z o.o. gdzie umieszczone są  materiały dydaktyczne). Taka forma edukacyjna ogranicza w znacznej części koszty dojazdu i zakwaterowania uczestników z dalszych miejscowości na szkolenie i umożliwi wielokrotny dostęp do wykładów i materiałów. Jednak organizator zastrzega sobie prawo do obowiązkowej obecności uczestników na najważniejszych wykładach i ćwiczeniach a także na egzaminie.
 
 
Korporacja  SEDPOL Nieruchomości - Consulting w Warszawie proponuje Państwu wynajem sal wykładowych dla potrzeb przeprowadzania:
- wykładów,
- szkoleń,
- konferencji,
- zebrań.
Naszym atutem jest standard i cena. Zapoznaj się z aktualną ofertą.
 
 
Zapraszamy również do współpracy z naszymi ekspertami wyceny nieruchomości, pośrednictwa i zarządzania.