Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji i remontów PDF Drukuj

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w kursie zawodowym na audytorów energetycznych. 
 
 
 

  

Przedmiotowy kurs jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie usługami w zakresie audytu sporządzanego na potrzeby termomodernizacji i remontów,  wynikające z nowych obowiązków nałożonych na właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej w myśl założeń ustawy o efektywności energetycznej, w przypadku których, audyt stanowił będzie określenie tzw. stanu zerowego dla obiektu.
 
Wzrost zainteresowania audytami energetycznymi obserwowany jest również wśród , m. in. wspólnot mieszkaniowych w związku ze stale wzrastającymi opłatami za energię, a więc dalej będzie można wykonywać audyty energetyczne  dla uzyskania premii termo modernizacyjnej.


Profil Kandydata wynikający z zapisów Ustawy
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do sporządzania audytów w zakresie termomodernizacji i remontów nie są wymagane żadne uprawnienia zawodowe ani licencje, audyty o których mowa może wykonywać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę nabytą na kursie zawodowym, którego zakres został oparty o Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu  termomodernizacji i remontów oraz Rozporządzenia wykonawcze z dnia 17 marca 2009. Nie jest wymagany również konkretny kierunek oraz poziom wykształcenia. Mimo to audyty energetyczne są wymagane przez ustawę  i przepisy wykonawcze ww. w zakresie termomodernizacji  i remontów.


  

Program kursu zawodowego  Audytor Energetyczny
Program kursu zaakceptowany został przez Radę Naukowo – Programową Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” i obejmuje szerszy zakres niż kursów funkcjonujących obecnie na rynku.

  

 

Lp.

Przedmiot

Ilość godzin

Wykład

Ćwiczenia

Razem

1

2

3

4

5

1

Podstawy wiedzy prawnej ustawy, rozporządzenia (wybrane zagadnienia) – e-learningu

8

-

8

2

Doradztwo energetyczne – e-learning

6

-

6

3

Ochrona cieplna budynków – typowanie elementów budynku do termomodernizacji i remontów. Sposoby poprawy ochrony cieplnej budynków.

4

2

6

4

Wentylacja i klimatyzacja e-learning

8

-

8

5

Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze c.o., c.w.u., typowanie elementów do wymiany i modernizacji.

4

2

6

6

Kotły na paliwa ciekłe, stałe i gazowe.

6

-

6

7

Odnawialne źródła energii, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaiczne.

4

-

4

8

Oszczędne użytkowanie wody.

1

1

2

9

Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

1

1

2

10

Elementy zarządzania energią pomiar energii.

2

-

2

11

Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych).

2

2

4

12

Termowizja, raporty termowizyjne – e-learning.

8

-

8

13

Warsztaty – metodyka sporządzania audytów termomodernizacyjnych oraz audytów remontowych „krok po kroku” – przykłady.

-

8

8

14

Warsztaty przy wykorzystaniu programu komputerowego, wykonanie audytu termomodernizacyjnego.

-

8

8

15

Pozyskiwanie środków finansowych z UE, współpraca z bankami.

2

-

2

16

Razem

56

24

80

 

 

Kurs zakończony jest po:
  • wykonaniu w ramach warsztatów audytu termomodernizacyjnego  i jego zaliczeniu przy wykorzystaniu programu komputerowego,
  • wydaniu zaświadczenia ukończenia kursu „Audytor Energetyczny” z logo Stowarzyszenie SNTACE „POLONIA”
  • nadanie uprawnień przez Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” na podstawie przeprowadzonego egzaminu po zakończeniu kursu.


Termin, opłaty i organizacja zajęć
  • Planowany termin rozpoczęcia kursu maj/czerwiec 2017r. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu o dwa- trzy tygodnie z przyczyn organizacyjnych.
  • Koszt kursu:
- Opłatę za uczestnictwo w kursie w wysokości 990 zł (w tym 90 zł opłata administracyjna) należy wnieść na poniższe konto Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. 
Nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „Kurs audytu energetycznego
- Opłatę za egzamin na nadanie uprawnień Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” w wysokości 150 zł należy wnieść na poniższe konto Stowarzyszenia SNTACE „POLONIA”
Nr 91 1020 1127 0000 1602 0190 9845 z dopiskiem „Egzamin

  • Kurs realizowany jest w systemie weekendowym (sobota – niedziela), spotkania odbywają się co dwa - trzy tygodnie w godzinach od 9.00 – 17.00 w każdy dzień.
  • Do 40% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy alt


 

 

Informacje i zapisy:

 

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,
tel.  0(22) 33-17-600 fax: 0(22) 33-17-629
>wyślij do nas swoje pytanie< odpowiemy najszybciej jak to możliwe.