Kursy i szkolenia - Doradca rynku nieruchomości PDF Drukuj
 
Doradca majątkowy to kreowanie nowego zawodu, doradcy z dziedziny rynku nieruchomości, profesjonalisty działającego w realiach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej. Kurs ma przygotować specjalistę posiadającego aktualną wiedzę umiejętności dla potrzeb rozszerzenia działalności związanej z rynkiem nieruchomości, który zaspokoi potrzeby klientów w rozwijającej się w Polsce sferze usług, a zwłaszcza w inwestowaniu w nieruchomości.

Kurs prowadzony pod kierunkiem i opieką prof .zw. dr hab. Ewy Kucharskiej Stasiak i prof. dr hab. Mieczysława Prystupy

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu przez Instytut Edukacji Europejskiej.


Uczestnicy
Kurs jest skierowany do osób z min. średnim i wyższym wykształceniem m.in.: rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, prawników, bankowców, architektów, inżynierów budownictwa, deweloperów, działających
na rynku nieruchomości.

Ramowy program kursu: 
70 godzin
- Uwarunkowania prawne nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej
- Rynek finansowy—pieniężny i kapitałowy. Rozwiązywanie zadań, obliczenia.
- Analiza ekonomiczno-finansowa. Rachunkowość—zadania.
- Zużycie techniczne nieruchomości - metody pomiaru, przykłady, analizy.
- Konkurencyjność segmentów rynku kapitałowego.
- Wycena instrumentów rynku kapitałowego. Przykłady.
- Inwestowanie w nieruchomości. Rozwiązywanie przypadków.
- Stopy procentowe i stopy zwrotu na rynku kapitałowym.
- Ryzyko w inwestowaniu, sposoby oceny i pomiaru ryzyka inwestycyjnego, stosunek 
  inwestora  do  ryzyka, teoria użyteczności
- Wyznaczanie stopy zwrotu na rynku nieruchomości.
- Metody oceny projektów inwestycyjnych. Rozwiązywanie przypadków.
- Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego.
- Przykłady usług doradczych na rynku nieruchomości.
- Badania wykonywane podczas świadczenia usług doradczych.

Wymagane dokumenty:
1.Wypełniona ankieta personalna alt
2.Wpłata wpisowego.

Koszt kursu:
Czesne (2 raty) – 895 zł
Wpisowe - 100 zł

Nr. konta: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem opłata na KDRN/G-1/13

Terminy, realizacja i zakończenie kursu
- realizowane w sesjach sobotnio – niedzielnych co dwa trzy tygodnie
- do 60% zajęć realizowane jest w formie e-learningu
- kurs kończy się egzaminem wewnętrznym 
- najbliższy termin rozpoczęcia: maj/czerwiec 2017

Informacje i zapisy:

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, tel: 022/ 33-17-600, fax: 022/33-17-629
>wyślij do nas swoje pytanie< odpowiemy najszybciej jak to możliwe.