Kurs Syndyka / Doradcy restrukturyzacyjnego PDF Drukuj

 

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić Państwa na  kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na licencję SYNDYKA / DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO.


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału, w organizowanym przez Instytut Edukacji Europejskiej, kursie przygotowującym do egzaminu Państwowego na licencję syndyka / doradcy restrukturyzacyjnego, będącym skutecznym sposobem na pozyskanie i utrwalenie niezbędnej wiedzy, jak również sprawdzenie swoich umiejętności  podczas egzaminu wewnętrznego.

 

Przedmiotowy kurs realizowany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1550 z późn. zm.) polegającej  m.in. na uproszczeniu procedury egzaminu państwowego na syndyka poprzez:

 • ograniczenie egzaminu wyłącznie do części pisemnej (testowej i zadania problemowego)

 • ograniczenie ilości pytań w teście w stosunku do dotychczasowych o 50%.

Zmiany legislacyjne ułatwiające dostęp do zawodu syndyka  są efektem  raportów Ministerstwa Sprawiedliwości, z których wynika brak wystarczającej liczby licencjonowanych syndyków mogących zaspokoić potrzeby resortu w związku z rosnącą liczbą postępowań upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych.

 

Zakres kursu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1550 z późn. zm.), sporządzony został w oparciu o wykaz aktów prawnych i literatury stanowiących podstawę opracowania pytań na egzamin państwowy dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

 

Koszty, terminy rozpoczęcia i realizacja

 • kurs obejmuje 64 godziny zajęć + 4 godziny egzaminu
 • zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00 – 17:00.
 • rozpoczęcie nowej edycji kursu - paźdzernik 2018
 • PROMOCYJNA CENA KURSU – 2090 zł (w tym 100 zł opłata administracyjna). Możliwość rozłożenia na 2 raty.


Warunki przyjęcia na kurs:

 • przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego na kurs (mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie  ul. Czapelska 38, lok. 19 , 04-081 Warszawa)

 • opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł należy dokonać na poczet kursu syndyka na konto Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa na numer konta 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

 

Dokumenty zgłoszeniowe

- kwestionariusz osobowy  alt
- zgoda na przetwarzanie danych alt


Kto może ubiegać się o licencję syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego?

Warto pamiętać, że:

Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;

 5. posiada nieposzlakowaną opinię;

 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym- działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;

 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 8. nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

 11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

 

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu na licencję, do którego przygotowuje przedmiotowy kurs na syndyka. Wykładowcami na kursie syndyka będą dydaktycy wyższych uczelni, syndycy już posiadający licencję – praktycy w zarządzaniu i zarządzaniu masą upadłościową.


 Informacje i zapisy:

 INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.

 ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,

Opiekun grupy: Bartłomiej Burchart

 tel.  (22) 331 76 32  fax: 0(22) 33-17-629,  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.