Praktyki zawodowe - Wycena nieruchomości PDF Drukuj
 
Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości – Consulting w Warszawie ul. Czapelska 38 04-081 Warszawa – jako przedsiębiorca organizuje praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r.:
– jako prowadzący praktykę zawodową – SEDPOL

W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) Kandydat:

1. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych w których określa wartość co najmniej sześciu  rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

2. Zapoznaje się ze sposobami korzystania z rejestrów i ewidencji oraz dokumentów, prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, urzędy i instytucje, zawierających dane wykorzystywane przy szacowaniu wartości nieruchomości o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy

3. Prowadzący w ramach praktyki zawodowej:
3.1. Zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej
3.2. Ustala harmonogram praktyki zawodowej

4. Kandydat we wniosku do organizatora praktyki zawodowej o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej wskazuje prowadzącego praktykę.

5. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w okresie 6 miesięcy pod kierunkiem osób uprawnionych – rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową przez okres min. 3 lat.

6. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w grupach maksymalnie 5 osobowych.


Koszt praktyki zawodowej na rzecz prowadzącego praktykę zawodową – tj. SEDPOL dla Kandydata określa się na kwotę 1 980 zł + opłata za dziennik praktyk, w tym: 80 zł koszty administracyjne (wpisowe) a pozostałe koszty zostaną rozłożone na 3 raty.
 
Dokumenty do pobrania
Formularz zgłoszeniowy alt

Wniosek alt

 
 Informacje i zapisy:

Osoby do kontaktu:

- Renata Fornal – (22) 331 76 34
- Zdzisław Dmowski – Prezes – tel.: (22) 331 76 12
- Joanna Burkacka Jurgiel – tel.: (22) 331 76 22

 

Nieruchomości Consulting Korporacji SEDPOL sp. z o.o.
Ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa,
tel. 0(22) 33-17-611, fax 0(22) 33-17-629

>wyślij do nas swoje pytanie< odpowiemy najszybciej jak to możliwe.