Rolnictwo studia podyplomowe PDF Drukuj

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ROLNICTWA
DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

realizowane przez  Instytut-Technologiczno-Przyrodniczy Falentach
wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej w Warszawie


 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy Państwa na  unikalny kierunek studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa dla osób, które ukończyły studia na kierunkach nierolniczych (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie). Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w      art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.). 

 


Cel studiów:

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i  trwałych użytkach  zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych.


UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.


Kto może uczestniczyć w studiach?

Studia podyplomowe  przeznaczone są dla osób, które  ukończyły studia wyższe (licencjackie,  inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych.Program studiów:

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i obejmuje 174 godz. zajęć (do 50% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu).


Organizacja zajęć:


Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa. W ramach zajęć praktycznych (ok. 8 godz.) zaplanowane są ćwiczenia terenowe w siedzibie Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach k. Warszawy (Al. Hrabska 3,    05-090 Raszyn – dojazd komunikacją miejską).


Rozpoczęcie studiów:

Termin rozpoczęcia nowej edycji: listopad 2018 - rekrutacja trwa

Realizacja studiów przebiega w systemie zaocznym (sobota – niedziela), spotkania stacjonarne odbywają się średnio raz w miesiącu (modułami 16 godzinnymi) natomiast pomiędzy zajęciami słuchacze otrzymują dostęp do materiałów e-learningowych umieszczonych na platformie Instytutu Edukacji Europejskiej.


Opłaty:

Atrakcyjna cena studiów – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (czesne rozłożone na cztery raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza). Studia podyplomowe realizowane są na podstawie indywidualnej umowy z każdym słuchaczem zawartej z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym.

Opłatę administracyjną należy wnieść na konto nr: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „SPR/G-2/18”


30 zł - opłata za wydanie świadectwa pobierana zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (D.U. Nr 201 poz. 1188 z poźń. zm). Opłatę za świadectwo prosimy kierować na konto Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Alior Bank nr:  40 2490 0005 0000 4530 9244 4533

 

Dokumenty do pobrania:

- załącznik nr 1  alt

- załącznik nr 2  alt

- załącznik nr 3 alt

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych alt

Informacje i zapisy:
Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.
Oddział Instytut Edukacji Europejskiej w Warszawie
ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa
Bartłomiej Burchart, 

tel.: (22) 331 76 33, kom. 660 460 398,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.