Specjalista grunty inwestycyjne PDF Drukuj

KURS „SPECJALISTA DS. OBROTU GRUNTAMI INWESTYCYJNYMI”

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Ponieważ stanowi unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem trenerów - praktyków  na co dzień zajmujących się analizą opłacalności inwestowania w grunty oraz doradztwem inwestycyjnym dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Szkolenie wyczerpuje formułę analizy zwykłej wyceny nieruchomości stanowy kompendium wiedzy dla osób współpracujących z inwestorami w procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycje zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne niezależnie od terenu ich położenia.

 

Do kogo skierowana jest oferta?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie obrotu gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, analizy inwestycyjnej nieruchomości, a także określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wszystkich osób, które chcą nauczyć się w jaki sposób określić ryzyko oraz stopę zwrotu z inwestycji, a tym samym bezpiecznie inwestować na rynku nieruchomości lub dokonywać korzystnie sprzedaży nieruchomości.

 

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Umiejętność określenia opłacalności zakupu nieruchomości - przy wykorzystaniu tzw. metody deweloperów.

Umiejętność poszukiwania informacji o nieruchomościach – z wykorzystaniem nowoczesnego źródła, jakim jest Internet.

Będziesz potrafił określić stopę zwrotu z inwestycji a także oszacować poziom ryzyka.

Będziesz wiedział, jak skutecznie inwestować na rynku nieruchomości.

Poznasz podstawy prawne związane z realizacją procesu inwestycyjnego.

Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.

Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Nasi prelegenci przy omawianiu poszczególnych zagadnień posługują się praktycznymi przykładami, które ułatwiają zrozumienie istoty danego problemu. Ponadto w ramach kursu przewidziane są również zajęcia ćwiczeniowe,   które umożliwiają doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności. 

 

Program kursu

Program kursu „Specjalista ds. obrotu gruntami inwestycyjnymi” obejmuje łącznie 60h zajęć w ramach wykładów stacjonarnych, e-learningów oraz warsztatów. Został on opracowany i zatwierdzony przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I. PODSTAWY PRAWNE (8 GODZ.)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

o Prawo budowlane

o Inne przepisy związane z realizacją procesu inwestycyjnego

o Umiejętność obliczania parametrów technicznych wynikających z WZiZT oraz MPZP

II. RODZAJE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI (2 GODZ.)

o Prawa rzeczowe i ograniczone prawa rzeczowe

o Prawa zobowiązaniowe

III. RODZAJE GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH (2 GODZ.)

o Grunty niezabudowane

o Grunty zabudowane

IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH (8 GODZ.)

o Księga wieczysta i ewidencja gruntów i budynków

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

o Inne dokumenty planistyczne 

o Sieć uzbrojenia terenu

o Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości

o Mapowe portale internetowe 

o Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych

o Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

V. ANALIZA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNEJ (3 GODZ.)

o Określenie stanu nieruchomości

o Ocena stanu technicznego nieruchomości

VI. ANALIZA WARTOŚCI INWESTYCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI (10 GODZ.)

o Analiza mikro i makroekonomiczna rynku

o Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej

o Ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości

o Wartość nieruchomości inwestycyjnej

VII. OPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI (12 GODZ.)

o Stopy zwrotu z inwestycji i ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości

o Statyczne metody oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości

o Dynamiczne metody opłacalności inwestycji w nieruchomości

o Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową) dla nieruchomości komercyjnych

VIII. DORADZTWO INWESTYCYJNE (4 GODZ.)

o Opinie techniczno-ekonomiczne 

o Doradztwo w zakresie wartości nieruchomości i innych zagadnień związanych z transakcjami

IX. MARKETING NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (3 GODZ.)

o Pozyskiwanie ofert sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

o Oferta sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

o Promocja i reklama ofert

X. UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (4 GODZ.)

o Przedwstępna i przyrzeczona umowa sprzedaży 

o Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

o Szczególne rodzaje zbycia nieruchomości inwestycyjnych

XI. TRANSAKCJA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (4 GODZ.)

o Ustalenie warunków umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

o Podatki i opłaty związane z posiadaniem i zbyciem nieruchomości inwestycyjnej

o Przekazanie nieruchomości w posiadanie nabywcy

 

Organizacja zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. przy ul. Czapelskiej 38, 04-081 Warszawa (Praga Południe, przy Rondzie Wiatraczna) w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Ponadto część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, co oznacza, że każdy słuchacz otrzymuje hasło i login do platformy e-learningowej, gdzie systematycznie zamieszczone są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, do których słuchacze mają nieograniczony dostęp w okresie trwania kursu, bez konieczności przyjazdu.

 

Termin szkolenia oraz cena:

• Rozpoczęcie nowej edycji kursu nastąpi: 10 listopada 2018 - (istnieje możliwość dołączenia do grupy)

• Cena szkolenia: 780 zł brutto + 250 zł egzamin

• Uwaga! Zdany egzamin upoważnia do posługiwania się tytułem Specjalisty ds. Obrotu Gruntami Inwestycyjnymi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Warunkiem przystapienia do egzaminu  i uzyskania tytułu Specjalisty PFRN jest posiadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN. 

 

Osoby które ukończą sam kurs (bez zdawania egzaminu) otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA i Korporację SEDPOL. 

 

Jak zapisać się na szkolenie?

- Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pobierz)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

- Prosimy również o wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 80 zł na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata administracyjna – specjalista obrotu gruntami”.

 

Dodatkowe informacje i zapisy

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA”

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa 

Bartłomiej Burchart

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (22) 331 76 33, kom. 660 460 398

www.sedpol.com.pl i www.ssrn-polonia.eu